MAG Soil One

นวัตกรรมใหม่ในการสร้างพื้น สร้างถนน ให้ความรวดเร็ว แข็งแรง ประหยัด และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

MAG Soil one เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยค้นคว้าในการพัฒนาปรับปรุงดิน จนได้สูตรการผสมดิน ทำให้ดินมีคุณสมบัติที่เซ็ทตัวเร็ว มีความแข็งแรงทนทาน แต่มีต้นทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำถนน หรือ การทำพื้นในแบบคอนกรีต หรือ ยางมะตอย ซึ่งได้มีการทดลองใช้แล้วในต่างประเทศ เช่น การสร้างที่จอดรถชั่วคราวใน Yeosoo Expo การสร้างพื้นผิวฐานรากสำหรับการก่อสร้างของ Samsung, GS Construction, SK Construction, Daelim Construction และรัฐบาลท้องถิ่นอื่น ๆ

1. Soil Hardener (SOIL-ONE)  

(Hardening Agents) เป็น hardener ที่เป็นของเหลวในชุด Copolymer ที่ผลิตโดยส่วนผสมของ EVA, ACRYLIC, SILICA, เรซิน Latex สังเคราะห์และส่วนผสมอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนยางมะตอยและพื้นผิวคอนกรีตซีเมนต์ โดยใช้เวลาที่รวดเร็วกว่า และประหยัดกว่า

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้หลากหลาย  สามารถใช้ปูพื้นทางเดิน, ถนน, พื้นฟาร์ม (เพราะไม่มีสารเป็นพิษ), ถนนสำหรับรถขนาดกลางและเล็ก, ฐานของทางหลวง

2. Soil mortar hardener (SOIL-200)

เป็นสารที่มีตัวทำละลายแข็งตัวของดินคือ hardener แข็งในชุด Copolymer ที่ผลิตด้วยส่วนผสมของ EVA (EthyleneVinyl Acetate) เรซิน-ยางเรซิน และ ส่วนผสมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการดัดและป้องกันการร้าวของโครงสร้างของดินงานพื้น (ห้อง) และงานตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้หลากหลาย เมื่อผสมสารเพิ่มความแข็ง สามารถนำไปใช้สำหรับงานดินเหนียวและดินเหนียวตกแต่งทำก้อนอิฐ งานก่อผนัง

3. Soil Structure Compound(ECO-600)

สารประกอบของดิน (ECO-600) เป็นผลิตภัณฑ์ผงที่ไม่เป็นพิษซึ่งผสมกับปอซโซลานปูนขาวเกลือแร่และส่วนผสมอื่น ๆ ได้อย่างดีที่สุดโดยมีกำลังบีบอัด 50MPa ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูงนี้สามารถนำมาใช้กับโครงสร้างต่างๆ ได้โดยสามารถใช้ดินในท้องถิ่นดินมาผสม
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปอัดเป็นอิฐดินอิฐป้องกันดิน (ป้องกันชายฝั่ง), กำแพงกั้นดิน, อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก, การทำเขื่อนคันกั้นน้ำ, ฐานสำหรับการก่อสร้างทางหลวง

4. Soil Structure Compound(ECO-600)

สารประกอบของดิน (ECO-600) เป็นผลิตภัณฑ์ผงที่ไม่เป็นพิษซึ่งผสมกับปอซโซลานปูนขาวเกลือแร่และส่วนผสมอื่น ๆ ได้อย่างดีที่สุดโดยมีกำลังบีบอัด 50MPa ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูงนี้สามารถนำมาใช้กับโครงสร้างต่างๆ ได้โดยสามารถใช้ดินในท้องถิ่นดินมาผสม
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปอัดเป็นอิฐดินอิฐป้องกันดิน (ป้องกันชายฝั่ง), กำแพงกั้นดิน, อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก, การทำเขื่อนคันกั้นน้ำ, ฐานสำหรับการก่อสร้างทางหลวง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท แม็กทรอนิคก้า จำกัด โทร.02 736 1619