Company Profile

  • 0

Company Profile

Category : Uncategorized

MAG-led-logo-new-ok

ประวัติความเป็นมา

ปีพุทธศักราช 2476 หรือ ค.ศ. 1936 นายอุดม พิจิตรพงศ์ชัย ได้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด ขึ้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อยี่ห้อ “ตราจระเข้” จนเป็นที่รู้จักยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและในเวลาต่อมาท่านได้ขยายธุรกิจเสาไฟ โคมไฟ ที่ใช้กับพื้นที่สาธารณะ เช่น ซอย ถนนสายหลักและสายย่อยทางหลวง และถนนทางด่วนต่างๆ มากมายในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2509 หรือปี ค.ศ. 1966  จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และเชื่อถือกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียงในเอเชียอาคเนย์

ด้วยการผลิตสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่ดีที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด จึงเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตเสาไฟ-โคมไฟบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องหมาย “ตราครุฑ” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

garuda-mat-or-thซึ่งเป็นเครื่องหมาย อันทรงเกียรติอย่างสูงสุด และแม้เวลาจะผ่านไปยาวนานกว่า 74 ปีด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารรุ่นทายาท คือ นายเรืองชัย พิจิตรพงศ์ชัย ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมใหม่ทางด้านอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้น บริษัท แม็กทรอนิคก้า จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทฯ ที่รองรับการตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน คือ ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ-โคมไฟ แอลอีดี และอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของมวลมนุษยชาติที่นอกเหนือจากประหยัดพลังงานแล้วยังให้พลังความสว่างที่มากขึ้นกว่าเดิม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนที่เกิดจากแสงไฟ และปราศจากสารปรอทและยูวี ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยต่างๆ เมื่อหมดอายุการใช้งานหลอดไฟ LED ยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด โดยไม่มีขยะ หรือสารพิษตกค้างอยู่ นับว่านวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ของหลอดไฟ LED นี้สอดคล้องกับโครงการห่วงโลก รักษ์ธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน ที่ทางบริษัท แม็กทรอนิคก้า จำกัด ได้ดำริขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนร่วมกับองค์กรใหญ่ๆ จากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อพิทักษ์โลกของเราให้น่าอยู่ต่อไป

world

บริษัท แม็กทรอนิคก้า จำกัด โดยนายเรืองชัย พิจิตรพงศ์ชัย ประธานบริษัท และทีมงานบริหาร ร่วมดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่ช่วยจรรโลงสังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง โดยจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของเราตลอดจนได้รับความพึงพอใจในการบริการทั้งก่อน และหลังการขายจากเรา


About Author

magtronica

Magtronica Company Limited OUR SERVICE LED PRODUCTS LED PRODUCT LIGHTING DESIGN SOLUTIONS ARCHITECTURAL DESIGN INTERIOR DESIGN LANDSCAPE DESIGN Every day After Sales Service by Professional lighting Engineer เราคือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดีคุณภาพ บริการออกแบบการใช้แสงแบบครบวงจรทั้งงานสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตย์ พร้อมบริการหลังการขายด้วยสุดยอดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ